Athletics Arena

De manier om jongeren kennis te laten maken met de atletieksport is Athletics Arena.  Athletics Arena is een mobiele, opblaasbare sportarena waarin verschillende atletiekdisciplines aan bod komen.

Jongeren van 6 tot 18 jaar kunnen in de Arena hun krachten meten met sprinten, hoogspringen, speerwerpen, verspringen, kogelstoten en het lopen van een crossparcours. Na het volbrengen van de sportclinic ontvangt iedereen een aandenken.